Aké budú odvody v roku 2018?

Aké budú odvody živnostníkov v roku 2018 a čo všetko sa pre Vás zmení?

 

Súvisiaci obrázok

Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 €. Minulý rok to bolo najmenej 208,16 €.

 

Ak ste v roku 2017 platili preddavok na zdravotné poistné od 61,81 eura do 63,84 eura, v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 € (zdravotne postihnutí 31,92 eura).

Do Sociálnej poisťovne odvediete mesačne najmenej 151,16 €.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paragrafy

 

Kedy ste povinný platiť odvody?

SZČO musí platiť zdravotné poistenie odo dňa, keď sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou (napríklad odo dňa ohlásenia živnosti). Výnimkou sú SZČO, u ktorých dochádza pri začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti k súbehu platiteľov zdravotného poistenia (napríklad sú súčasne študentom, zamestnancom, dôchodcom).


Vtedy nemusia do zdravotnej poisťovne platiť preddavky (ak sa v poisťovni nedohodnete inak - odporúčame si to zistiť priamo v poisťovni a dohodnúť sa, čo bude pre Vás lepšie). Na ďalší rok im poisťovňa zdravotné zúčtuje a oni ho budú musieť doplatiť.

Sociálne poistenie musia SZČO platiť od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku (býva stanovená cca v marci príslušného roka po podaní daňových priznaní).

 

Od júla 2017 začali platiť povinne sociálne poistné tie SZČO, ktorí mali v roku 2016 príjem vyšší ako 5 298 €.

Hranica príjmu bude od júla 2018 vyššia – 5 472 €, keďže priemerná mesačná mzda v roku 2016 bola 912 € (12 x 0,5  912).

Ak ste teda z podnikania mali v roku 2017 vyšší hrubý príjem ako 5 472, budete už musieť každý mesiac od júla 2018 platiť sociálne odvody.

 

Hranica príjmu na platenie od roku 2019 (teda príjem od 1.1.2018-31.12.2018 bude stanovená cca v marci 2018). Ak túto hranicu za rok 2018 neprekročíte, nebudete musieť v roku 2019 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

 Koľko budete presne odvádzať ?

Koľko každý mesiac budete ako živnostník posielať do ôsmeho dňa v mesiaci na účet Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne záleží od vymeriavacieho základu, ktorý zistíte tak, že k základu dane z podnikania za rok 2016 pripočítate zdravotné a sociálne poistenie, ktoré ste odviedli v roku 2016. Výsledok vydelíte koeficientom 1,486 a zaokrúhlite na eurocenty nadol.

 

Mesačný vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie SZČO sa vypočíta tak, že ročný vymeriavací základ sa vydelí počtom mesiacov podnikania.

 

Ak ste začali podnikať napríklad vlani 15. marca, marec sa nepočíta.  SZČO platí do zdravotnej poisťovne 14 % z mesačného vymeriavacieho základu, zdravotne postihnutý 7 %. 

 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov SZČO od roku 2018 je suma 456 € (50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je 912 €).

 

Ten živnostník, ktorý odvádzal zdravotné z minimálneho základu, bude v roku 2018 do poisťovne posielať mesačne 63,84 €. Prvú platbu za január odvedie do 8. februára 2018.

 

Maximálny vymeriavací základ za celý rok 2018 z príjmov zo zamestnania, z podnikania, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nie je určený, teda platí sa z celého príjmu.

 

Sociálna poisťovňa zmenu výšky odvodov SZČO živnostníkom oznámi.