eKASA

 Dňa 4. decembra Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.

V priebehu roka 2019 sa všetky pokladnice prepoja so systémom finančnej správy.

 


 

 

Ako sa pripojiť na eKasu?

 

Pred uvedením ORP alebo VRP do prevádzky je potrebné, aby podnikateľ požiadal elektronicky cez portál finačnej správy (po prihlásení svojim prihlasovacími údajmi) o pridelenie kódu pokladnice a vydanie autentifikačných údajov. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov.

 

Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa

 

Povinná k tomuto dátumu je pre podnikateľov,  ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od 1. apríla 2019 sú povinní využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.

Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať tržby podľa zákona č. 289/2008 Z. z., sú povinní používať výlučne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on‑line registračné pokladnice, ako aj virtuálne registračné pokladnice “VRP”.

 

Všetky doteraz používané elektronické registračné pokladnice (ERP) musia byť prerobené na online registračné pokladnice (ORP) a prepojené so systémom finančnej správy, tzv. eKasa. Viac informácií o zákone.


Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.


Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?


Aby všetci majitelia a prevádzkovatelia elektronických pokladníc spĺňali pravidlá nového zákona, budú musieť od druhého kvartálu 2019 začať používať pokladnicu typu eKasa , ktorá je schopná pripojiť sa „online“ do siete. Do 1.apríla 2019 musia všetky podnikateľské subjekty používať existujúce pokladnice podľa pôvodného znenia zákona.

 

Po zavedení systému eKasa bude podnikateľova pokladnica online odosielať údaje do dátového úložiska finančnej správy. Daniari tak budú mať v reálnom čase k dispozícii informácie o tom, čo sa s podnikateľovými tržbami v hotovosti práve deje. Umožní im to tvoriť rôzne analýzy a v prípade podozrivého správania (napríklad podnikateľovi z týždňa na týždeň bez relevantného dôvodu rapídne klesnú tržby) okamžite vykonať u podnikateľa kontrolu.