Hranica pre odvody do Sociálnej poisťovne za rok 2019

 

VEDELI STE?

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať.

Hranica zárobku pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2019.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia za rok 2019 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2020
je 506,50 €.Z neho je hranica zárobku/príjmu za rok 2019 6 078 €.

Laicky povedané, ak od 1.1.2019 do 31.12.2019 zarobíte menej ako sumu 6 078€, odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2020 (od júna,
príp. októbra 2020 - záleží od termínu podania daňového priznania) platiť nebudete musieť.


Mininimálne odvody do poisťovní od 01.01.2020:

 

zdravotné odvody 70,91 € resp. 35,45 € (14 % resp. 7 %),

sociálne odvody 167,89 € (33,15 %)Prehľad konkrétnych poistení v rámci odvodov do Sociálnej poisťovne z maximálneho vymeriavacieho základu 

od 1.1.2019:


    


Maximálnu výšku odvodov na sociálne poistenie v roku 2019 bude predstavovať suma 2 213,75 eur. V porovnaní s rokom 2018 SZČO tak zaplatia o 97,46 eur viac.